مشاوره و چیدمان
فرآیند مشاوره و چیدمان
  1. تماس با واحد فروش خاص و ثبت درخواست همکاری
  2. تماس کارشناس مربوطه و هماهنگی جهت حضور در محل
  3. مراجعه کارشناس مربوطه جهت مذاکره اولیه و ابعاد برداری از محل
  4. تحلیل و بررسی اطلاعات به دست آمده و انجام چیدمان براساس الزامات مشتری
  5. ارائه فایل چیدمان به صورت دوبعدی و درصورت نیاز ارائه فایل سه بعدی و رندر به مشتری
تصاویر رندر
تصاویر رندر
تصاویر رندر
تصاویر رندر
تصاویر رندر
تصاویر رندر
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
تصاویر چیدمان
درباره ما
اشتراک در خبرنامه

شبکه های اجتماعی